Privacy verklaring

Privacyverklaring

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

1KLICK hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Deze privacy verklaring geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van onze kandidaten.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen wij u om persoonsgegevens. 1KLICK houdt zich aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het doel van 1KLICK bij het verwerken van persoonsgegevens is tweeledig:

1.Het verbinden en bemiddelen tussen kandidaten en opdrachtgevers voor een mogelijke baan of interim opdracht:
Het met behulp van specifieke criteria vinden van geschikte kandidaten voor vacatures/opdrachten.

Het voorleggen van cv’s en profielen van kandidaten voor beoordeling door opdrachtgevers voor een vacature/opdracht.

Het, wanneer gewenst, sturen van e-mails over mogelijke vacatures.

2.Het bieden van een carrièreplatform voor kandidaten:

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

De informatie die u beschikbaar stelt, kan ook worden gebruikt om u te informeren over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van de content en het gebruik van de website.

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Wij streven daarbij naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Wij zullen de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend delen met derden ter ondersteuning van onze diensten of indien dit wettelijk verplicht is. Wij zien erop toe dat met deze derden afspraken worden gemaakt over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. De verzamelde persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt. Zonder uw toestemming zullen wij geen gegevens doorgegeven aan een land buiten de Europese Unie.

Welke informatie wordt verzameld?

Als gebruiker van 1KLICK kunt u een inschrijfformulier invullen, inschrijven op nieuwsbrieven, evenementen en reageren op vacatures en interim opdrachten. Hiervoor geeft u ons informatie zoals: naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, opleidingen, ambitie, werkervaring en cv. U bepaalt zelf welke gegevens u aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. De overige informatie die voor het persoonlijke profiel wordt gevraagd, is optioneel. Echter, met behulp van deze informatie kan 1KLICK u helpen bij het vinden van een passende baan of opdracht.

Door het invullen van het inschrijfformulier geeft u 1KLICK toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden als hierboven beschreven. Wanneer u het niet op prijs stelt dat 1KLICK uw persoonsgegevens gebruikt voor de bovenstaande doeleinden, kunt u dat ons laten weten. Dit betekent echter wel dat 1KLICK u geen diensten kan verlenen.

Cookies

Zoals veel websites maken wij gebruik van cookies en weblogfiles voor het meten van het bezoek op onze website. Als u niet wenst dat wij die gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Accepteert u cookies wel, dan blijven die gedurende vijf jaar op uw computer, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een product van Google Inc. Dit programma maakt gebruik van cookies, om te kunnen zien hoe bezoekers onze site gebruiken. Op deze manier kunnen we onze website blijvend optimaliseren. De informatie van de cookies wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op computers in de Verenigde Staten. Google combineert opgeslagen IP-adressen niet met andere gegevens die ze hebben. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hiervoor is omgeschreven. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw inschrijfgegevens bij 1KLICK en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, doch uiterlijk twee jaar, tenzij de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de overeenkomst met u goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Recht tot correcties en laten verwijderen van persoonsgegevens

Als gebruiker kunt u uw gegevens, laten aanpassen, corrigeren of verwijderen. Dit kan via een verzoek per e-mail naar  te sturen. Behoudens voor de doeleinden van het matchen en bemiddelen tussen opdrachtgevers en kandidaten, zal 1KLICK uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

U heeft daarnaast de volgende rechten:

·       Het recht de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens aan een andere partij over te dragen.

·       Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

De tekst van deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en eventuele wetswijzigingen.

Heeft u vragen over of naar aanleiding van deze privacyverklaring? Mail deze naar contact@1klick.nl